Бизнес консултации

Ние можем да бъдем Вашият доверен консултант при реализиране на Вашата бизнес стратегия. С помощта на нашите експерти предлагаме широк обхват услуги в областта на корпоративните финанси и бизнес преструктурирането като:

  • Консултации по преструктуриране на дейности;
  • Консултации при бизнес комбинации;
  • Консултации по внедряване на управленски софтуер;
  • Анализ и управление на рисковете в дружеството и др.;