За нас

Приморска одиторска компания е одиторско дружество, създадено през 2001 година във Варна.
Благодарение на дългогодишният опит на екипа ни, нашето дружество се е превърнало в доверен консултант и партньор за своите клиенти.
Нашата мисия е да осигуряваме висококачествени професионални услуги, водени от своята независимост, етичност и коректност.

Приморска одиторска компания е член на Russell Bedford International, глобална мрежа от независими одиторски, счетоводни и консултантски дружества, основана през 1983 година в Лондон, която е в топ 20 на водещите световни счетоводни мрежи и сред първите 17 пълноправни членове на IFAC Forum of firms, независима асоциация на международни мрежи от фирми, извършващи транснационални одити.
Ние сме на ясно, че когато клиентите растат, те често се стремят да стъпят и на други географски пазари. Това от своя страна носи допълнителни предизвикателства, свързани в данъчните и регулаторни изисквания в съответните държави. Като член на Russell Bedford International, ние си партнираме с колеги от над 100 държави, което ни дава възможност да предложим на нашите клиенти комбинация от международна бизнес експертиза, глобални ресурси и отлично познаване на специфичните условия за бизнес в целият свят.