Нашият опит

През годините Приморска одиторска компания успява да установи дългосрочни отношения на доверие и партньорство със своите клиенти и за нас е чест, че имаме удоволствието да бъдем част от успешното развитие на редица търговски дружества от различни сектори на икономиката като например:

 • Производство на зърнени култури и търговия с тях;
 • Управление и строителство на недвижими имоти;
 • Хотелиерство и ресторантьорство;
 • Търговия с лекарствени продукти, автомобили и др.
 • Медицински центрове;
 • ВиК оператори;
 • Телекомуникации;
 • Медии;
 • Добив на суровини;
 • Производство на заключващи системи;
 • Туризъм;
 • IT услуги;
 • Инвестиционна дейност;
 • Транспортни услуги и спедиция;
 • Финансови услуги и др.

Ние разполагаме с професионално подготвени специалисти, които да отговорят на високите изисквания на нашите клиенти. Стремежът ни е да развиваме мотивиран екип, който със своето желание за професионално израстване да подпомага развитието на компанията и изграждането на трайни отношения на доверие с клиентите ни.
Ние работим в близост до клиентите и имаме индивидуален подход към всеки един от тях. По този начин ние успяваме на предоставим една балансирана от гледна точка на разходи и ползи за клиента услуга.