Одиторски услуги

В условията на динамично променящ се икономически климат, точността и анализа на финансовата информация са в основата на взимането на правилното бизнес решение. Успешно наложените през годините стандарти за качество върху нашата одиторска и консултантска дейност в комбинация със задълбоченото познаване на българското и международно счетоводно и одиторско законодателство ни позволяват да бъдем Ваш доверен партньор при поемането на поредното бизнес предизвикателство.

Обхватът на предлаганите от нас одиторски услуги включва:

  • Одит на индивидуални, консолидирани финансови отчети и на друга финансова информация;
  • Преглед на финансова информация;
  • Договорени процедури за преглед на финансова информация и оценка на контролни системи;
  • Финансово-диагностични прегледи на финансова информация (дю дилиджънс);
  • Компилиране на финансови отчети;
  • Проверки във връзка с преобразуване на търговски дружества по реда на Търговския закон.