Организиране на обучение и семинари

ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ – ВАРНА

 

Подготвителни курсове по счетоводство за кандидати за дипломирани експерт-счетоводители

Подготовката на кандидатите за дипломирани експерт – счетоводители е организирана по модули, които обхващат определени теми от тематичния конспект за изпита по счетоводство.

Разпределението по модули е следното:

  1. Модул І – Счетоводно законодателство и Концептуална рамка за финансово отчитане
  2. Модул ІІ – Изготвяне и представяне на финансови отчети с общо предназначение
  3. Модул ІІІ – Дългосрочни инвестиции, бизнес комбинации  и консолидирани финансови отчети
  4. Модул ІV – Финансови инструменти
  5. Модул V –  Финансови отчети на застрахователи и пенсионни фондове
  6. Модул VІ – Финансови отчети за недействащи предприятия и предприятия с нестопанска цел

 

Модул І обхваща теми 1-3 от тематичния конспект за изпита по счетоводство

Модул ІІ обхваща теми 4 – 28,  теми 34-36, 38 и  теми 43-45   от тематичния конспект за изпита по счетоводство

Модул ІІІ обхваща теми 29-33

Модул ІV обхваща  теми 7, 36, 40, 41, 42

Модул V включва теми 37 и 39

Модул VІ  обхваща  теми 46-47

Лектори:  Антон Свраков, Симеон Милев, Бойка Брезоева, Фаня Филипова, Мариана Михайлова, дипломирани експерт-счетоводители, регистрирани одитори

Дати на провеждане:

18 май 2015, лектор Антон Свраков – въпроси:  1,2,3,4,5 и 6 от модул I и II

19 май 2015, лектор Антон Свраков  – въпроси: 8, 21, 23, 24,25, 26, 27, 28 от модул II

27 май 2015, лектор Симеон Милев  – въпроси: 9, 10, 11, 12, 45 и 35 от модул II

28 май 2015, лектор Симеон Милев – въпроси: 38, 13, 14, 15 и 34 от модул II

29 май 2015, лектор Симеон Милев  - от 9:00 до 12:30 – въпроси 16, 18 и 19 от модул II

- от 13:30 до 17:00 – въпроси 46 и 47 от модул VI

01 юни 2015, лектор Бойка Брезоева –въпроси от модул IV и 17, 20  и 43 от модул II

02 юни 2015, лектор Бойка Брезоева –въпроси от модул IV

03 юни 2015, лектор Фаня Филипова –въпрос  29-33 от модул III

04 юни 2015, лектор Фаня Филипова от 9:00 до 12:30 –въпроси  22 и 44 от модул ІІ

04 юни 2015, лектор Мариана Михайлова от 13:30 до 17:00 ч – въпроси 37 и 39, модул V

 

Място на провеждане:  зала „Пресцентър“ на Фестивален и конгресен център (ФКЦ), гр. Варна, бул. „Сливница” № 2,

Цена: 120 лв. с ДДС за 1 ден

Банкова сметка:

РО на ИДЕС Варна

 

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG34UNCR76301075750192

Уникредит Булбанк клон Варна

Моля в платежното нареждане да посочите трите имена и датата на обучението, за което плащате.

За записване:

Моника Асенова – тел:  052/608 874, 608 875, вътр. 104

e-mail: idesvarna@ides.bg

 

Срок за записване:  до два дни преди датата на всяко обучение