Организиране на обучение и семинари

Във време в което човешкият фактор е в основата на икономически растеж, всеки работодател е изправен пред предизвикателството да задържи на работа професионално подготвените си служители.

Ние в Приморска одиторска компания вярваме, че обучението на персонала е признание за неговите усилия и е ценна възможност за професионално развитие.
Ето защо в кръга от нашите услуги е включено и организирането на обучения в сферата на счетоводството, одита и данъчното облагане.
Нашите курсове могат да бъдат организирани така, че да удовлетворят специфичните нужди на нашите клиенти.

 

  • Годишно счетоводно и данъчно приключване 2018 г. Очаквани промени в законодателството през 2019 г.

    Лектори: Калина Златанова - данъчен консултант; Велин Филипов - регистриран одитор и данъчен консултант
    Дата на провеждане: 2018-11-07

    Прочети още