Организиране на обучение и семинари

Във време в което човешкият фактор е в основата на икономически растеж, всеки работодател е изправен пред предизвикателството да задържи на работа професионално подготвените си служители.

Ние в Приморска одиторска компания вярваме, че обучението на персонала е признание за неговите усилия и е ценна възможност за професионално развитие.
Ето защо в кръга от нашите услуги е включено и организирането на обучения в сферата на счетоводството, одита и данъчното облагане.
Нашите курсове могат да бъдат организирани така, че да удовлетворят специфичните нужди на нашите клиенти.