Партньори

В изпълнението на редица ангажименти, ние имаме възможност да работим с други консултантски компании, което ни дава възможност да предоставим по – комплексни и качествени услуги на нашите клиенти. Тези възможности се изразяват във формиране на екипи, които включват специалисти от различни области на счетоводството, одита и правото.

С посочените по – долу компании, ние сме изградили дългосрочни отношения на доверие и партньорство: