Представяне на МСФО 16 Лизинг

Лектори: Симеон Милев - регистриран одитор
Дата на провеждане: 2018-12-07
Място на провеждане: Интерхотел Черно море Варна

Повече информация:

Уважаеми колеги,

Поради проявения интерес от страна на колеги от счетоводната и одиторска гилдия, решихме да организираме семинар на тема – Представяне на МСФО 16 Лизинг. на 7 декември 2018 г. в конгресния център на хотел „Черно море“ гр. Варна.

Този нов счетоводен стандарт заменя съществуващите до момента насоки за отчитането на лизинговите договори в МСС 17 Лизинг, КРМСФО 4 Определяне дали дадено споразумение съдържа лизинг, ПКР 15 Оперативен лизинг - стимули и ПКР 27 Оценяване на съдържанието на операции, включващи правната форма на лизинг и въвежда единен подход за отчитане на всички лизингови договори при лизингополучателите, независимо дали се касае до оперативен, или до финансов лизинг. Новият стандарт влиза в сила за отчетни периоди, започващи на или след 1 януари 2019 г. и ще засегне всички дългосрочни договори за лизинг, като ще има ретроспективно действие.

Подробностите за провеждането на семинара са в приложените файлове. Моля да имате в предвид, както е отбелязано в поканата към Вас, че при желание от Ваша страна можете да зададете предварителни въпроси по темата на семинара на водещия семинарните занятия на следния имейл nikolov@pocompany.com

Поздрав,

Мариан Николов, д.е.с.
Регистриран одитор
Приморска Одиторска Компания ООД

Програма

Заявка за участие