Съдружници

Съдружниците в “Приморска Одиторска Компания” ООД са специалисти, които притежават дългогодишен опит в областта на счетоводството и одита. Те са участвали многократно в извършването на одиторски проверки и прегледи на финансови отчети, както и в редица консултантски проекти.

 

Илия Илиев

Квалификация
Дипломиран експерт – счетоводител и Регистриран одитор. Член на Института на дипломираните експерт – счетоводители в България от 1999г.; Магистър по счетоводство, Икономически университет – Варна, октомври 1994г.;
Заемани позиции:
Март 2001 – понастоящем
Управляващ съдружник и одитор в “Приморска Одиторска Компания” ООД
1996 – 2000
“Приморска Консултантска Къща” ООД – Варна – управител
1994 – 1996
“Варна Лизинг” АД – главен счетоводител
1995 – 2004
Икономически университет, Варна, преподавател по счетоводство
2004 – 2009
Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър”, преподавател по счетоводство и одит
Други изяви
Председател на Регионална организация на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България – Варна от септември 2002г. до октомври 2004г.; Член на УС на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България от октомври 2004г. до декември 2007г.

 

Мариан Николов

Квалификация
Дипломиран експерт – счетоводител и Регистриран одитор. Член на Института на дипломираните експерт – счетоводители в България от 2003 година; Магистър по счетоводство, Икономически университет – Варна, януари 1995 година
Заемани позиции
Март 2001 – понастоящем
Съдружник и одитор в “Приморска Одиторска Компания” ООД
1998 – 2001
“Приморска Консултантска Къща” ООД – Варна
1997 – 2000
“Одиторска Компания Добреви” ООД – одитор
1996 – 2004
Икономически университет, Варна, преподавател по счетоводство
2004 – 2009
Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър”, преподавател по счетоводство и анализ
Други изяви
Секретар на Регионална организация на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България – Варна от ноември 2004г. – до декември 2008г.; Председател на Регионална организация на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България – Варна от декември 2008г. до юни 2011; член на УС на ИДЕС от април 2011г. и понастоящем.

 

Валентина Николова

Квалификация
Дипломиран експерт – счетоводител и Регистриран одитор. Член на Института на дипломираните експерт – счетоводители в България от 2005г.; Магистър по счетоводство, Икономически университет – Варна, януари 2004г.
Заемани позиции
2003 – понастоящем
Съдружник и одитор в “Приморска Одиторска Компания” ООД
2001 – 2003
“Приморска Консултантска Къща” ООД – Варна счетоводител