Съдружници

Илия Илиев

е управляващ съдружник и одитор в Приморска одиторска компания.

Той завършва Икономически университет, Варна и от 1999 година е дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС). В продължение на 14 години - до 2009 година, той е преподавател по счетоводство и одит в Икономически университет – Варна и във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“.

През 2001 година  Илия Илиев е един от основателите на Приморска одиторска компания.

През годините той активно участва в дейността на ИДЕС като член на Управителният съвет, председател на Регионалната организация на ИДЕС – Варна и член на различни комисии към ИДЕС.

Мариан Николов

е дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор и член на ИДЕС от 2003 година. Заедно с Илия Илиев през 2001 учредяват Приморска  одиторска компания.

Завършва Икономически университет, Варна като в продължение на 9 години е преподавател по счетоводство и финансов анализ там.

В периода 2004-2009 година преподава счетоводство и одит  във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“.

През годините е бил секретар и председател на Варненската регионална организация на ИДЕС, както и член на Управителният съвет на ИДЕС.

 

Валентина Николова

се присъединява към Приморска одиторска компания през 2001 година като счетоводител, а от 2005 е съдружник и одитор в компанията.

Завършва магистратура по счетоводство в Икономически университет, Варна през 2004 година.

През 2005 година придобива квалификация на дипломиран експерт-счетоводител и става член на ИДЕС, а от 2008 година е регистриран одитор.