Български | English
 

Услуги на компанията

Одиторски услуги

Одитът на финансови отчети е ключовата услуга, на която се изгражда партньорството с нашите клиенти. Целта на предлаганите одиторски услуги е да осигурим висока степен на увереност от страна на потребителите на финансови отчети относно достоверното представяне на финансовото състояние, → повече

Финансово – счетоводни услуги и консултации

Нашият подход по отношение на счетоводните консултации и услуги е да разработим такъв модел на счетоводно отразяване на дейността на клиентите ни, който да осигури създаването на качествена информация за нуждите на тяхното управление. В предлаганите от нас счетоводни услуги → повече

Данъчни консултации

В допълнение към подробния преглед на съобразяване с данъчните изисквания, който е неделима част от нашите одиторски услуги, ние можем да подпомагаме клиентите си по отношение на всички аспекти на данъчното планиране и воденето на документация за данъчни цели. Нашият → повече

Организиране на обучение и семинари

ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ – ВАРНА   Подготвителни курсове по счетоводство за кандидати за дипломирани експерт-счетоводители Подготовката на кандидатите за дипломирани експерт – счетоводители е организирана по модули, които обхващат определени теми от тематичния конспект за → повече