Български | English
 
За Приморска Одиторска Компания

Приморска Одиторска Компания” ООД е одиторско дружество със седалище и адрес на управление в гр. Варна, което извършва независими одиторски услуги, както и консултации по счетоводни и данъчни проблеми.

Ние в “Приморска Одиторска Компания” сме екип от професионалисти с опит в областта на счетоводството и одита, обединени от идеята да осъществяваме консултантски бизнес, залагайки на висок професионализъм и коректност. Ние нямаме решение на всички проблеми, които стоят пред бизнеса в България, но сме уверени, че нашите професионални услуги могат да бъдат полезни на клиентите ни за вземане на по – ефективни управленски решения.

Ние се стремим да изграждаме отношения на доверие, което е предпоставка за нашия и за успеха на нашите клиенти.

С помощта на колективните знания и умения, придобити през годините, ние имаме изключителната възможност да предложим висококачествени професионални услуги.